Tuesday, March 15, 2011

Wanneer behoort gebrokenheid te plaas te vind?

Dis 'n daaglikse proses en is voortdurend.  Dis 'n nederige reaksie op die oortuigingswerk van God.  Wanneer ons toelaat dat hierdie innerlike oortuiging voortduur, sterf ons verder af in die "eie ek".  Al wat ons hoef te doen is om by die voet van Jesus se kruis "gebreek" te word.  So was Jesus ook gewillig en bereidwillig om Homself vir Sy Vader te breek - Sy Vader se wil, en nie Sy wil nie.  Hy het nie vasgeklou aan Sy gelykheid met God nie, maar eerder om diensbaar te wees vir die Wil van God - om ons te red.  Dit bring ons by die vraag uit:  is ek diensbaar vir my eie wil, of is ek diensbaar vir Jesus? Hierdeur kan ons daagliks afsterf in die "eie ek".

Psalm 22:7  "Maar ek is net 'n wurm geen mens nie; ek word bespot deur die mensdom, verag deur almal om My."

Lees more verder oor die betekenis van die wurm.

No comments:

Post a Comment