Monday, March 28, 2011

Die beker van genade

Ons  moet totaal en al, van kroontjie tot toointjie deurdrenk wees deur die Heilige Gees.  Dis eksklusief en uitsluitlik die werk van God om genade aan ons te skenk.  Al wat ons moet doen is om 'n begeerte in ons hart te hê om die beker van ons hart aan te bied sodat Hy hierdie beker kan vul.  Hy vul dit met die water van die Lewe, sodoende ontvang ons krag van Bo om alle dinge wat moontlik oor ons pad mag kom, met volharding en gehoorsaamheid in Sy naam te kan oorkom.

2 Tessalonisense 3:3 en 3:5 "Maar die Here is getrou!  Hy sal julle sterk maak en van die Bose bewaar".
"Mag die Here julle hele lewe instel op God se liefde en die volharding wat Christus aan ons gee".

No comments:

Post a Comment