Thursday, March 3, 2011

Soek en jy sal vind

Hoe sien ons die Koningkryk van God, ons is immers op aarde? 
Vir hierdie rede het Hy juis sy enigste Seun gestuur om die loon te betaal vir al ons sondes.  Dis sy geskenk aan ons, ons moet waak daarteen om dit te bevraagteken deur gedagtes van hoe kan ons skotvry daarvan afkom.  Jy is die Here se kind, een wat Hy reeds met die Skepping in gedagte gehad het en Hy wil reeds vir jou 'n plekkie maak in Sy Koningkryk.

Johannes 3:3 "Jesus het daarop gereageer:  Ek verseker jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie".

No comments:

Post a Comment