Monday, March 14, 2011

Hoe werk gewilligheid?

Jesus kan nie ten volle leef in ons alvorens ek nie in die "eie ek" binne in my afgesterf het nie.  Die self is liggeraak, jaloers, gegrief, krities , bekommerd, onbuigsaam, skaam, selfbewus, terughoudend ens. Wanneer ek nog nie in die "eie ek" gesterf het nie, kan God nie veel vir ons doen nie.  Hy wil my seën met die vrug van die Gees in Gal 5.  Dit vra samewerking in my en in God, en Hy is altyd gewillig.  Hy doen die oortuigingswerk en ek maak die keuse.

Gal 5:22 "Maar as die Gees ons lewe beheer, is die gevolg:  liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing.  Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie".

Bid hierdie gebed sodat jy die seën van God ontvang wat Hy belowe het.  Die belangrikste faktor is jou gewilligheid.

Heilige Gees, ek bid en pleit in die Naam van die Jesus my Verlosser en Saligmaker dat U my sal help om aan die "eie ek" af te sterf en dat my gees gewillig sal wees vir die gemeenskap met God sodat ek ook Sy seën ontvang wat Hy vir my beloof in Sy Woord.  Ek dank U dat U reeds dit opgeteken het in die boekrol van die lewe.  Ek bid dit in Jesus se naam wat gesterf het vir my sondes en beseël dit met Sy Heilige Bloed wat vir my gevloei het.  Amen.

No comments:

Post a Comment