Wednesday, March 23, 2011

Oorwinnende lewe

Die oorwinnende lewe word verkry deur herlewing en dit is om geheel en al met die Heilige Gees vervul te wees.  Deur genades ontvang ons die geskenk van Heilige Gees wat Hy oorvloediglik aan ons gee.  Dit is uitsluitlik die werk van God, nie ons sin nie. 

Wat ons wel moet doen is om ons leë, gebroke self tot Sy beskikking te stel sodat Hy ons kan vul en voortdurend toelaat dat Hy ons aanhou vul.  Soos water die laagste plek soek om dit te vul, so vloei God se heerlikheid en krag deur ons wanneer ons leeg en vernederd gevind word.  Hy's daar, roep Hom net aan, Hy wag vir jou.  Wat ons wel weet is dat Hy ons leë, gebrokenheid reeds saam met Hom aan die kruis gedra het en dat Hy vir ons rus en vrede belowe.  Is ons bereid om deur te gaan wat Hy meegemaak het?

Markus 15:16-20 "Die soldate het Jesus toe na hulle hoofkwartier gebring.  Toe roep hulle die hele regiment bymekaar en trek vir Hom 'n pers mantel aan.  Hulle vleg toe ook 'n kroon van dorings en sit dit op sy kop.  Daarop begin hulle Hom salueer met die woord:  Ons groet u, o Koning van die Jode!  Hulle slaan Hom toe met 'n riet teen sy kop, spoeg op Hom en maak kniebuigings asof hulle eer aan Hom wil betoon.  Toe hulle moeg geword het om die spot met Hom te dryf, het hulle die pers mantel uitgetrek en Hom weer sy eie klere aangetrek.  Toe vat hulle Hom weg om Hom te gaan kruisig".


No comments:

Post a Comment