Tuesday, March 29, 2011

Die Kruik

Die mens se hart word uitgebeeld in die metafoor van 'n beker.  Jesus word uitgebeeld in die metafoor van 'n goue kruik.  Diep binne die mens se hart, moet daar 'n behoefte ontstaan om sy beker uit te steek na die Goue Kruik sodat Hy ons beker kan vul met die water van die Lewe wat uit Hom vloei.  Hy is die oorsprong van die strome lewende water wat deur ons vloei en ons deurdrenk daarin.  Hy is alomteenwoordig altyd, of dit goed of sleg gaan met ons.  Terwyl Hy verby ons beker beweeg, vul Hy ons beker tot oorlopens toe vanuit Sy Goue Kruik met Sy seën.  Het jy al vandag jou beker uitgesteek sodat Hy dit kan vul?

Spreuke 24:14 "Net so is wysheid vir jou lewe.  As jy daarop afgekom het, is daar vir jou 'n toekoms.  Jou hoop sal nie verydel word nie."
Spr 24:16 "Selfs al val 'n regverdige mens sewe keer, hy sal elke keer weer opstaan.  Die goddelose mens sal bly lê na net een ramp."

No comments:

Post a Comment