Friday, March 11, 2011

Jesus se antwoord aan Nikodemus

Hy wil elke liewe siel op aarde red.  Hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar gekom om dit te red.  Elke liewe siel is vir Hom kosbaar.  Soos ons as 'n baba uit die buik van ons moeders gebore is, "klein" gewees het en "groot" geword het, so sal aan elkeen wat dit soek deur die Heilige Gees gebore word en ons geestelike oog sal Hy alleenlik ontwaak.  Die Heilige Gees sal ons nuut maak van binne af en die "ou jy" sal afsterf.  Dit is 'n "innerlike geboorte" proses met/in Jesus.

Johannes 3:5-7  "Jesus het geantwoord:  dit verseker Ek jou:  As iemand nie uit die water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koningryk van God kom nie.  Wat uit die mens gebore is, is mens;  en wat uit die Gees gebore is, is Gees.  Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het:  Julle moet opnuut gebore word nie.
:18 "Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie."

No comments:

Post a Comment