Monday, March 7, 2011

Gebrokenheid

Is ek op 'n plek in my lewe wat ek kan sê Jesus is my oorwinnaar, Hy misluk nooit of Sy mag ken geen perke nie?  Hoekom laat Hy dan toe dat mense soms baie hartseer ervaar of slegte dinge met ons gebeur?  Hoekom is dit nie so maklik om daarvan te vergeet en aan te stap vorentoe nie?
Het hy opgemerk dat die voorvermelde alles net vrae is. 

Die antwoord op almal van hulle is eenvoudig:  sodat ons gebreek word voor Jesus omdat Hy wil hê ons moet groei volgens Sy wil, nie ons sin nie.  Ons moet verflou en verswak wees sodat ons kan herleef.  Jesus wil Sy seën op ons uitgiet, Hy wil ons dorstig maak sodat strome lewende water deur ons kan vloei. 

Filipense 4:13 "Ek kan onder alle omstandighede regkom deur Hom wat my krag gee".

No comments:

Post a Comment