Thursday, March 24, 2011

Hoe bly ek leef in oorwinning?

Daar is net een lewe wat Hom tevrede kan stel en dit is wanneer Sy lewe meer is binne in ons en dat die "eie ek" binne in my minder word.  Die crux lê in die voortdurende afsterwe aan die self en die Heilige Gees wat al meer word binne in ons en basies deur ons vloei na ander mense.  Ons kan slegs met Sy lewe gevul word wanneer ons die keuse maak om bewustelik en voortdurend die regte sedelike keuses te maak. 

Wat is jou keuse?

Galasiërs 6:2 "Help ander gelowiges wat swaarkry en gee so uitvoering aan Christus se liefdeswet."

No comments:

Post a Comment