Thursday, March 31, 2011

Hoekom moet afsterwing van die "eie ek" geskied?

Wanneer ons nie bereid is om aan die "eie ek" (trots) te sterf nie gaan 'n mens verbitterd en ongelukkig deur die lewe.  Ons is ongelukkig en soms weet ons nie eintlik hoekom nie.  As ons dit nie laat afsterf nie, dan kan die Heilige Gees nie meer word binne in ons nie.  Eers dan begin ons hart sy beker uitsteek vir Jesus om uit Sy Kruik te skink en dit tot oorlopens toe te vul.  Hoe meer die "eie ek" afsterf hoe meer sal ons ware vrede en vreugde beleef.

Kolossense 1:19-20 "God het dit goedgedink om met Sy volle Goddelikheid in die Seun te woon, en om deur die Seun goeie verhouding met alles in die hemel en op die aarde te herstel.  Hierdie vrede is bewerk deur die bloed wat aan die kruis gevloei het".

No comments:

Post a Comment