Thursday, March 17, 2011

Die wurm

In die tropiese lande, sal mense vir jou vertel dat daar 'n groot verskil tussen 'n slang en 'n wurm is.  Die verskil lê in die slaan.  Wanneer jy na 'n slang slaan, staan hy regop, sy lyf lig regop, hy sis en probeer terugkap.  In teenstelling daarmee, as jy na 'n wurm slaan doen hy die teenoorgestelde, absoluut niks - geen weerstand nie.  Jy kan met die wurm maak soos jy wil, of jy hom skop of slaan, jy kan maak met hom wat jy wil - 'n teken van gebrokenheid.

Dis die beeld van die slang dui op die "eie ek" en die beeld van die wurm dui op Jesus wat deur ons leef,, die gewillge om ten spyte van ons omstandighede nog steeds voor te gaan.  Jesus was vir ons 'n wurm sodat ons sondes vergewe kan word voor God.  Hy het dit gedoen, omdat Hy geweet het ons het soos 'n wurm ons regte deur ons sonde verbeur en dat ons die hel verdien.  Sy genade is egter groter as wat ons ooit kan dink.  Hy verwag van ons om ook ons regmatige plek in te neem saam met Hom.

Psalm 22:32 "Sy regverdige dade sal aan hulle vertel word.  Die wat nog ongebore is, sal van Sy dade hoor."

No comments:

Post a Comment