Thursday, July 28, 2011

Die liefde soos omskryf in 1 Kor 13 is 'n beskrywing van God se liefde vir ons.  Dit word deur Hom aan ons geskenk.  Jy kan selfs hierdie liefde gebruik wanneer liefdeloosheid begin kop uitsteek omdat Jesus se reinigende fontein van bloed altyd tot ons beskikking is.  Hy los ons nooit, dit is ons wat sondig en Hom dan los, maar Hy is 'n genadige God wat dit weer vir ons beskikbaar stel. 

Jak 2:12-13 "Sorg dus dat jou woorde en dade wys dat jy iemand is wat weet dat jy beoordeel gaan word deur die wet wat vrymaak, die wet van die liefde.  Jy sal verseker geen deernis kry as jy nie deernis betoon nie.  God se deernis vir jou is egter sterker as sy oordeel."

No comments:

Post a Comment