Monday, July 25, 2011

Verwaandheid

Verwaandheid openbaar homself in verskeie maniere.  Daardie gedagte van: "ek weet beter, ek het beter, wil onsself laat geld oor ander, minagting van 'n ander persoon, manipulasie, houding van meerwaardigheid, onvriendelikheid, ongeduld, jaloesie, verwaandheid, eiesinnigheid, selfsug, verbitterdheid, weersin, ens. is deel hiervan.  Dit bring spanning, skeiding en onenigheid in gemeenskap met God en ander mense.  Indien jy hierdie kenmerke herken in jou eie lewe/gesinslewe, het jy die keuse om 'n verandering te maak.  Die vraag is:  is ek honger genoeg om gewillig te wees sodat verandering kan plaasvind of gaan die "eie ek" (jou eie wil) maar voort om die stryd te voer?  Indien jou keuse die tweede opsie is, hou in gedagte dat dit 'n lang, uitputtende en uitgerekte reis sal wees wat jou siel gaan vernietig.

Gal 5:16 "Ek sê:  laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word.  Dan sal julle glad nie aan die begertes van julle sondige geaardheid toegee nie."  


No comments:

Post a Comment