Thursday, July 21, 2011

Wat is verkeerd in ons huis (2)?

Dit gebeur dat ons te bang is om ernstig en openlik te wees oor 'n krisis.  Bang dat ander nie te naby aan ons moet kom en sien wie ons werklik is nie.  Mense vermy iemand wat nie opreg is nie en so word die intieme gemeenskap in die huis negatief beinvloed.  Die behoefte om mekaar werklik lief te hê word ondermyn.  Maar wat beteken liefde dan nou eintlik?  Dit is nie 'n sentimentele gevoel of 'n passie nie. 
1 Kor 13 vertel vir ons dat liefde in der waarheid kwaliteite het soos:
  • dis geduldig en vriendelik;
  • dis nie afgunstig nie;
  • dit praat nie groot nie en is nie verwaand nie;
  • dit handel nie onwelvoeglik (onbeskof) nie;
  • dit soek nie eie belang (selfugtig) nie;
  • dis nie liggeraak (geirriteerd) nie;
  • dit hou nie boek van die kwaad nie (koester geen kwaadwillige/onvriendelike gedagtes oor ander nie);
Die liefde gaan dus nie oor "my" nie maar moet in belang strek van die betrokke partye.

No comments:

Post a Comment