Monday, July 18, 2011

Teenwoordigheid van die duif

Die duif is 'n teken van vrede - 'n aanduiding dat ons gereinig is deur die bloed van Jesus en waarin ons in nederigheid met Hom, die Lam, wandel. Vrede is die teken van die Heilige Gees se teenwoordigheid en volheid.  Wanneer die duif ophou sing in jou hart, is dit omdat die vrede versteur word en dat die oorsaak sonde is. 

Kol 3:15 "En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee."

No comments:

Post a Comment