Tuesday, July 12, 2011

Waar begin herlewing?

Herlewing begin by die huis.  Herlewing beteken dat daar 'n nuwe lewe in jou hart is plaasvind waarvan die geestelike hernu word en eie inspanning en die selfaangevoerde ek afsterf om meer te word in Jesus.  God gee dit aan ons deur Sy genade en wil ons vul daarmee sodat dit ryklik deur ons kan vloei.  Ons lewe spreek daarvan deur die gemeenskap en eenheid met die waarmee ons saam lewe.  Die huis is die plek waar hierdie eenheid beleef behoort te word. 

Joh 14:16-18 "Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid.  Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie.  Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees."

No comments:

Post a Comment