Tuesday, July 5, 2011

Eienskappe van die Lam voor Sy slagting

Hy was gewillig om geskeer te word van al Sy regte, reputasie en elke moontlik vryheid wat Hom toegekom het.  Hy het dit sonder enige teenstand gedoen.  Terwyl Hy deur mense fisie - en emosioneel geslaan was met voorwerpe en hul tonge het Hy nie teruggeslaan nie, Hy was die mindere.  Hy het gely en hulle nie gedreig nie.  Daarinteen, verwag ons om altyd behandel te word met eerbied wat ons toekom, ons is nie bereid om dit wat ons eie is terwille van Hom te verloor nie.

Joh 15:13 " Niemand het 'n groter liefde as hierdie nie:  dit is dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende." 

No comments:

Post a Comment