Monday, July 4, 2011

Die karakter van die Lam

Jesus in mens, het geen planne van Sy eie gehad het nie, maar uitsluitlik die van Sy Vader.  Hy was hulpeloos en eenvoudig.  Hy het geen krag of wysheid van Sy eie gehad nie, geen planne beraam om Homself uit die moeilikheid te red nie, maar net voortdurens gestreef daarna om afhanklik te bly van Sy Vader.  Ons aan die ander kant, is selfgesentreerd en wil konstant in beheer wees maar juis om hierdie rede het die Duif (Heilige Gees) tot ons redding gekom sodat ons ook afhanklik kan bly van God.  Die vraag is net, gaan ons gewillig wees om dit te doen?

Joh 5:19 "Die Seun kan niks uit Sy eie doen nie.  Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen."

No comments:

Post a Comment