Tuesday, July 19, 2011

Wat is dan verkeerd in ons "huis" (1)?

Ons verhouding met mekaar in die huisgesin is verkeerd:  dis nie waarlik openhartig nie.  Ons leef elkeen agter ons eie skerm sodat die wat selfs die naaste is aan ons, nie weet wat met ons omgaan nie - ons moeilikhede, worstelings, telleurstellings en ook dit waarvan die Here ons moet reinig nie.  Ons probeer dit verberg van God en van mekaar en dit bring sonde mee. 

Rom 12:1-2 "As julle dink aan alles wat God in sy groot ontferming vir julle gedoen het, gee dan julleself aan Hom as 'n lewende en heilige offer.  Dit is die soort offer waarvan Hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak.  Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvou deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe.  Dan sal julle goed kan onderskei wat Hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is."

No comments:

Post a Comment