Monday, July 11, 2011

Steurnis van harmonie

Duisende eeue terug het Adam en Eva geleef vir God en Hom verheerlik.  Hulle was nederig en het hul posisies van skepsels aanvaar asook die onderwerping en oorgawe van Sy wil.  Omdat hulle dit gedoen het was hulle geheel en al aan mekaar onderworpe.  Daar was harmonie, vrede, liefde en eenheid tussen mekaar en met God.  Maar skielik op 'n dag was hierdie balans versteur en het sonde dit bederf.  Hulle het hul gemeenskap en vrede met God en mekaar verloor.  Elkeen was vir homself en het vir homself geleef.  Die resultaat van sonde was nou tweedrag en haat.

Job 39:37-38 "Ek het dwase dinge gesê.  Hoe kan ek U antwoord?  Ek sit my hand op my mond.  Ek het een keer gepraat.  Ek het niks meer om te sê nie." 

No comments:

Post a Comment