Monday, August 1, 2011

Sy genade

Op hierdie pad na herlewing, sal ons oor en oor plekke sien waar ons regte moet prysgee, soos Jesus syne ter wille van ons prysgegee het.  Selfsug en hoogmoed kom binne ons in opstand omdat ons onwillig is om op te offer.  Wat jy eerder moet doen is om die ander persoon se optrede te aanvaar en in nederigheid voor God kom buig sodat God se wil vir jou lewe bekend word.  Heelwaarskynlik wil God jou gebruik om 'n ander persoon te help om sy nood te laat insien.

2 Kor 12:9 "Hy het egter vir my gesê:  My genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking.  Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk."  :12 " ..... want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk."

No comments:

Post a Comment