Friday, July 22, 2011

Dankie Heer

dat U my met U hand gevorm het;
U het my soos klei gevorm en berei;
Dit is U wat vir my bene, senings en vleis gegee het
en dit versigtig toegevou het met vel;
U het dit met liefde aanmekaar geweef
en U voorsien my van U ruag sodat ek kan asem haal en lewe;
U sorg waak in liefde oor my, elke dag van my lewe.
Amen.

No comments:

Post a Comment