Tuesday, July 26, 2011

Die keuse van herlewing

Wanneer ek myself gekonfronteer het oor die onderwerp van gister, kan ek kies om 'n keuse te maak.  Indien ek herlewing kies, verlang ek dat die Heilige Gees teenwoordig sal wees in my alledaagse lewe.  Wat die herlewingsproses voorafgaan is dat ek die teenwoordigheid van sonde in my lewe moet herken en erken, my eie sonde, nie iemand anders sin nie.  Wanneer ek dit erken, bely ek hierdie sonde by die kruis van Jesus en vertrou Hom om my daarvan te reinig.  Wanneer dit gebeur, vloei Sy selfopofferende liefde, lankmoedigheid en verdraagsaamheid deur ons harte.  Sy bloed reinig ons daarvan en Hy verwag dat ons die sondes wat ons bely het nou by Hom los - dit nooit weer terug te neem nie.  Die bloed van sy reinigende fontein maak dat ons nooit weer herinner moet word daaraan nie, ons is reeds vergewe.  Ons neem Jesus aan en Hy is nou ons sin en so ook is sy natuur ons sin.

Mat 12:31 "Dit verseker Ek julle:  God sal elke sonde of lastering vergewe, maar lastering teen die Heilige Gees sal Hy nie vergewe nie."

No comments:

Post a Comment