Tuesday, June 28, 2011

Wandel op die Grootpad

Tydens ons wandel op die Grootpad, reis ons nie alleen nie.  Daar is ander mede gelowiges asook Jesus.  Die padreëls van die Grootpad is dat gemeenskap met mede gelowiges net so belangrik is as gemeenskap met Jesus. Hierdie twee onderskeie verhoudings is baie naby aan mekaar verweef en die geringste wat enigiets tussen ons en ons medegelowiges kom, word ons verhouding met Jesus ook versteur, soos byvoorbeeld jaloesie, ongeduld of griewe. 

Titus 3:14 "Ons mense moet leer om nie onproduktief te leef nie.  Hulle moet uitmunt in goeie dade om in ander se behoeftes te voorsien." 

No comments:

Post a Comment