Tuesday, June 14, 2011

Die keuse

Op ons pad vorentoe, word ons voortdurend gebreek om geestelik te groei.  Dis soos 'n boom wat gesnoei word, daar is net een groot stam wat die ander kleiner takke voorsien van voeding.  Ons sal ook gedurig aan keuses blootgestel word waar ons sal moet kies.  Waar iemand ons leed aandoen, sal ons die keuse moet maak om verontregting as 'n genademiddel tot dieper verootmoediging te aanvaar of ons daarteen gaan verset met die gevolge van 'n versteurde gemoed.  God toets ons juis deur ander mense.

Jer 6:16 "Die Here sê:  Staan by die paaie en kyk.  Vra na die ou paaie.  Vra na die beste pad en volg dit."

No comments:

Post a Comment