Friday, June 17, 2011

Die troos

Jesus se kosbare bloed is besprinkel aan die deur van elke gebroke hart.  Elke keer wanneer ons buk om deur die deur te gaan, reining Sy bloed ons opnuut.  As ons gebreek word in al ons sondes en alles oorgee aan Hom wat reeds vir die op die kruis gesterwe het, kan ons vry lewe in die wete wat Hy reeds gesê het aan die kruis:  "dit is volbring".  Sy pad is altyd in Lig gebaai en alhoewel die moeras waters dreig om op te stoot teen die Pad, maak dit nie deel uit van die Pad nie en hoef ons nie bekommerd te wees dat dit oor die pad sal vloei nie.


Romeine 3:23 "Ons het immers almal gesondig.  Ons almal het God beroof van die eer wat Hom toekom.  Maar nou spreek God ons in Sy onverdiende goedheid vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het - en dit sonder enige verdienste van ons kant."

No comments:

Post a Comment