Friday, June 10, 2011

Maak seker jou koppigheid weerhou jou nie om te buk en deur te kruip nie

Die oorsprong van hardkoppigheid is in die tuin van Eden saam met Adam en Eva.  Soms is ons hard en onbuigsaam; oorgevoelig, liggeraak, naywerig, ons probeer met ons eie krag dinge doen, is krities en vergewe maar vergeet nie.  Dit bekruip jou soos 'n dief in die nag.  Ons gee toe aan ons eie selfsugtige begeertes en daardie trots binne in ons staan stadig maar seker weer op sonder dat ons bewus is daarvan.  Maak seker dat jy hierdie patroon afbreek en eerder nederig word in God se oë.  Om gebroke te staan voor Hom is om geen regte as mens te hê nie.

Luk 11:8 "Tog sê Ek vir julle, al sou hy dit nie as vriend doen nie, as jy net lank genoeg aanhou klop, sal hy opstaan en vir jou gee wat jy vra sodat sy naam nie skade moet ly nie."

No comments:

Post a Comment