Tuesday, June 21, 2011

Af van die grootpad af

Die "grootpad" is 'n baie nou pad met die gevolg dat ons soms die pad byster raak.  Dit is die gevolg van ongehoorsaamheid of die feit dat die "eie ek" weer besig is om te groei binne in ons in stede van daarvan om te lewe in afhanklikheid van God.  Satan is altyd in die moeras en wag net vir die oomblik dat ons aan die moeras raak.  Deur 'n wilsbesluit kies om nie toe te gee aan satan se aanloklike aanbiedinge.

Rom 2:9 " Daar wag swaarkry en benoudheid vir elke mens wat anhou kwaad doen."

No comments:

Post a Comment