Tuesday, June 7, 2011

Hoe om op die pad te kom

As mense is ons sondaars en bevind ons onself in die moeras.  Die enigeste manier om op die pad uit te kom is deur die steil heuwel van  belydenis van sonde en reiniging daarvan te klim.  Ons bestyg hierdie opdraande heuwel op ons knieë.  Die mens moet brand met 'n vurige verlange om op hierdie pad te kom.  Op hierdie pad van verlange moet jy nie haastig wees nie want God wil jou met 'n intense begeerte vul, wees geduldig maar behou jou vurige verlange.

Jer 29:13"Julle sal vra na My wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra."

No comments:

Post a Comment