Monday, June 27, 2011

Loop my beker oor?

Die ware toets of ek nog steeds op die Grootpad is, is loop my beker oor?  Het ek die vrede van God in my hart, het ek liefde vir ander en is en nog besorg oor ander?  Indien jou antwoord nee is, het sonde (selfbejammering, eie eer,  iewers ingesluip selfverdediging in daad of gedagte, liggeraaktheid, om in ons eie krag te worstel en te stry , selfbewustheid, skaamheid, terughoudenheid, jaloesie, bekommernis, vrees, ens.) weer ingesluip.  Leef elke dag bewustelik van wat jy doen.

Fil 1:27 " Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees.  As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat hulle volkome eensgesindheid, standvastig en saamtry vir die geloof in die evangelie."

No comments:

Post a Comment