Wednesday, April 6, 2011

Wat verhoed dat my beker oorloop?

Wanneer Jesus verby ons hart se beker gaan, vul hy dit tot oorlopens toe.  Maar wanneer daar sonde in ons beker is, enige vorm van sonde, vul Hy nie ons beker nie omdat sonde Sy vyand is.  Maak dus seker dat die "eie ek" afgesterf het binne in jou want dit is ook sonde, hoe gering dit ook al mag wees.  Kan jy met eerlikheid sê jou beker is silverskoon in Jesus se oë, sonder eiebelang, selfbejammering, selfsugtigheid, selfverlusting, oorgevoeligheid, liggeraaktheid, verwyt, selfverdediging, selfbewustheid, terughoudendheid, bekommernis en vrees.

Deut 30:2 "As jy na die Here jou God terugkeer en jy en jou kinders begin om weer die gebooie wat ek jou vandag gee van harte gehoorsaam, sal die Here jou God jou situasie verander.  Hy sal jou genadig wees."

No comments:

Post a Comment