Monday, April 18, 2011

Is dit genoeg?

Dis nie goed genoeg om net ons gevoelens, irritasies, gedagtes, ens. na Golgota te neem nie.  Ons moet totaal en al gebreek word daarvan - hierby bedoel ek om die hele saak aan God oor te gee en te aanvaar dat dit God se wil is vir ons.  Nadat ons dit gedoen het, kan ons biddend na Jesus gaan sodat Sy bloed ons kan reining.  Ons moet nou onthou:  daardie gevoel, irritasie of gedagte of wat dit ook al mag wees, is nou gereinig, dit behoort nie meer aan ons nie omdat ons in Jesus afgesterf het daarin en dat Hy die prys vir ons behaal het op Golgota.  Dit het nie meer mag oor ons nie en ons moet ook verseker dat dit nie meer mag oor ons het nie.  Hoekom nie?  Omdat ons moet waak om nie onsself besig te hou met die self nie, maar eerder met die oorwinning wat Hy gebring het en Hom loof dat Hy nog steeds oorwin.

Jesaja 41:10  "Moenie bang weess nie, want Ek is by jou.  Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God.  Ek hou jou vas." 

No comments:

Post a Comment