Monday, August 22, 2011

Wanneer iemand jou terregwys, moet dit nie as kritiek ontvang word nie.  God gebruik juis ander mense as Sy intrument waardeur Hy werk.  As gevolg van sonde wat sy oorsprong in die tuin van Eden al het,(ons geërfde sonde) is ons geneig om selfsugtig te wees:  "dis my gevoelens/denke en dit behoort aan my, of ek wil nie my probleem met selfs met iemand professioneel bespreek nie want dis privaat".  Privatisering in jou lewe lei tot 'n distansieering van mense en distansieering van mense bevorder 'n mediese kondisie wat baie alledaags is in ons samelewing:  depressie.  In die sosiale omgewing word jou lewe verryk:  die een se lewe smeer af op die ander en sodoende vind polarisasie van 'n gunstigde omgewing plaas.  Ons het egter altyd 'n keuse en hierdie keuse wat ons maak, beinvloed jou toekoms voordelig of nadeling.  Maak jou keuses in Jesus se naam.

2 Tes 3:15b "...maar wys vir hulle die regte pad aan, soos medegelowiges met mekaar maak."

No comments:

Post a Comment