Tuesday, August 2, 2011

Wanneer ek iemand terregwys, moet dit nooit met selfsugtige motiewe gedoen word nie.  Ek doen dit uit liefde vir die ander persoon omdat ek die beste vir hom/haar wil hê.  Dink maar aan jou kind, jy wil net die beste vir hulle hê, maar moet waak teen besluite wat net tot jou voordeel strek.  Jou eie gerief en regte moet gedurig prysgegee word en daardeur sal die liefde van die Jesus in jou geopenbaar word.

Fil. 2:6-8 "Alhoewel Hy self God was, het Hy nie vasgeklou aan wat Hom toekom nie, maar Hy het dit prysgegee:  Hy het 'n slaaf geword en toe Hy as mens geleef het, het Hy Homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja tot die kruisdood toe!"

No comments:

Post a Comment