Thursday, August 25, 2011

Belei jou liefdelose reaksie

Wanneer iemand ons probeer help en in liefde terregwys, gebeur dit soms dat ons kwaad/vies/geafronteerd voel.  Satan probeer enige wyse vind waarop hy ons anders kan oortuig as wat die geval is.  Dit bly egter ons keuse om te kies om 'n liefdelose reaksie te hê of om die terregwysing te aanvaar en die Heilige Gees te vra om ons gewillig te maak om dit reg te stel.  Wanneer jy gekies het om 'n liefdelose reaksie te hê, kan jy weer onder die beskerming van God se sambreel inbeweeg deur dit aan Hom te bely.  Deur Hom te vertrou sal Hy deur Sy kosbare bloed ons vul met liefde vir daardie persoon wat ons terreggewys het.  Pasop vir buitestaanders of selfs jou eie hart wat deur satan onwillig gemaak word om nie te bely nie.  Die keuse bly altyd joune.

Gal 5:26 "Ons moenie te veel van onsself dink , mekaar irriteer of op mekaar jaloers wees nie."

No comments:

Post a Comment