Tuesday, August 30, 2011

Ontvang die seën

Soos die Heilige Gees jou lei in nederigheid en liefde tydens terregwysing, sal die ander persoon gewillig word om daardie sonde af te lê voor Jesus, mits die persoon 'n werklike nederige en ontvanklike gees het.  Hy sal dankbaar wees vir die terregwysing, want wanneer ons sonde nie aflê of ander toelaat om ons in die regte gesindheid terreg te wys nie, blokkeer ons die seën wat God bestem het vir ons lewe.  Die persoon wat jy terreggewys het, sal weet dat jy dit doen in liefde en omdat jy besorgd is, nie omdat jy selfsugtige motiewe het nie.  God sien immers alles wat in ons hart aangaan.


Johannes 9:39 "Jesus sê toe:  Ek het na hierdie wêreld toe gekom om te oordeel sodat die mense wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, hulle blindheid kan ontdek."

No comments:

Post a Comment