Thursday, August 18, 2011

Die balk in ons eie oog

Ons moet versigtig wees om nie die kleinste stofdeeltjie uit die ander persoon se oog te haal, terwyl ons 'n balk in ons eie oog het.  Indien daar een in ons eie oog is, gee God vir ons die keuse om dit in Sy naam reg te stel.  Maar wat word bedoel met die balk in my oog?  Dis ons liefdelose reaksie op die ander persoon se splinter.  Die ander persoon mag wel dalk 'n splinter in sy oog hê, maar ons reaksie op daardie fout is ook verkeerd.  Dit wek weersin, koudheid, kritiek, bitterheid, kwaadpratery of misnoë in ons.  Dit sê Jesus, is baie erger as die foutjie wat dit veroorsaak het.

2 Tim 4:5 "Maar jy moet in elke situasie jou teenwoordigheid van gees behou."

No comments:

Post a Comment