Monday, August 15, 2011

Die splinter en die balk

In Matteus is daar 'n gedeelte wat handel oor die splinter en die balk in iemand anders se oog.  Wanneer ons dit aanvanklik lees mag ons dalk lees dat dit ons nie verbied om te probeer om die fout in 'n ander persoon te help regstel nie.  Lees dit weer:  God gee eintlik 'n opdrag dat on ten alle koste hierdie guns vir mekaar behoort te doen.  Dit sê nie jy moet "foutvindery" doen nie, nee die Bybel veroordeel dit.  Haal die "foutvindery" uit jou hart, dan sal jy gewillig wees om die ander persoon te help om die splinter uit sy oog te kan haal sonder dat jy hom veroordeel.  Jy behoort soveel om te gee vir daardie persoon dat jy gewillig sal wees om alles in jou vermoë te doen om dit splinter te verwyder, sonder om te oordeel, sodat hy/sy seën in hul lewe kan ontvang.  Jou wagwoord sal dus wees, help iemand anders na die beste van jou vermoë sonder om hom/haar te veroordeel met die uitsluitlike doel dat hy die seën van God in sy lewe kan ontvang en ervaar.

Mat. 7:3-5 "En hoe sien jy die splintertjie in jou medemens se oog raak, maar jy merk die yslike stomp in jou eie oog nie op nie?  Of hoe sal jy vir jou medemens sê:  kom laat ek daardie splintertjie uit jou oog haal, terwyl daar 'n yslike stomp in jou eie oog sit?  Jou skynheilige, haal eers die stomp uit jou eie oog uit.  Dan sal jy ook duidelik kan sien om die splinter uit jou medemens se oog te haal."

No comments:

Post a Comment