Monday, August 29, 2011

Die wyse van terregwysing

Wanneer jy by die kruis jou liefdelose gesindheid teenoor ander bely in 'n gesindheid van opregte berou teenoor die Heilige Gees, kan jy bid dat Jesus jou vergewe.  Jy kan verseker wees in jou hart dat wanner dit in opregte berou gedoen is, Hy jou sal vergewe.  Die Heilige Gees sal jou hart verlig en jy kan weet dat dit net 'n projeksie van iets binne-in jouself was wat afgelê is as sonde.  Die liefdevolle terregwysing mag verborge dinge openbaar waarvan ons skaars bewus was.  Die verskil is net dat die Heilige Gees jou nou moet lei om hierdie persoon in liefde en nederigheid terreg te wys en die die "eie ek" in jou nie.

2 Kor. 6:2 "Op die regte tyd het Ek jou verhoor, en op die dag van verlossing het Ek jou gehelp.  Dit is nou die geskikte tyd;  dit is nou die dag van verlossing."

No comments:

Post a Comment