Thursday, August 4, 2011

Die teken van jou gebrokenheid

Wanneer jy gebreek is voor die kruis, ondergaan jy 'n gedaanteverwisseling.  Jy moet bereid wees om goed reg te maak wat verkeerd was, insluitende met jou kinders.  Dis dikwels die toets of jy werklik gebreek is.  Gebrokenheid voor God, is die teenoorgestelde van hardheid.  Hardheid skreeu:  "dit is jou skuld" terwyl gebrokenheid sê:  "dis my skuld".  Tot jou verbasing, sal die atmosfeer in die huis ook heelwat meer aanneemlik en aangenaam wees.  Laastens onthou dat daar net plek vir 1 op 'n slag by die kruis is:  ek kan nie sê ek was verkeerd maar jy was ook verkeerd, jy moet ook saamkom.  Nee, onthou net 1 op 'n slag.

Job 22:4-5 "Is dit oor jou eerbied vir Hom dat Hy jou aankla en veroordeel?  Hoegenaamd nie!  Dis oor jou boosheid.  Jou skuld ken geen perke nie."

No comments:

Post a Comment