Tuesday, May 10, 2011

Ware gemeenskap

In hierdie wêreld kan ons leef in die lig of in die donker.  Die lig van hierdie wêreld verwys na God en dat Hy alles kan sien wat ons doen.  Duisternis verwys na die feit dat iets nie gesien kan word nie en na satan.  Wanneer ons terreggewys word deur die Heilige Gees word dit lig vir jou daarop gewerp.  Soms doen/sê ons dinge en steek dit weg.  Die eerste reaksie is om te probeer om dit self weg te steek.  Wanneer jy bewus raak daarvan, lees die volgende:

1 Johannes 1:7 "Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde."

No comments:

Post a Comment