Thursday, May 5, 2011

Gemeenskap met God

Jesus Christus wat aan die kruis vir ons sondes kom sterf het, het weer die gemeenskap tussen God en mens en gemeenskap tussen mens tot mens herstel.  Die twee is onlosmaaklik aan mekaar verbind.  Wanneer ons in lewende gemeenskap met mekaar verkeer, bevestig dit die gemeenskap wat daar tussen jou en God bestaan. 

Johannes 4:14 "Wie egter van die water drink wat Ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word.  Die water wat Ek vir hom sal gee, sal 'n fontein in hom word waarvan die water vir altyd sal bly opborrel."

So moet ons water opborrel na ons mede mens en daardie fontein sal nooit opdroog nie, want Hy is die oorsprong van die Fontein. 

No comments:

Post a Comment