Wednesday, May 4, 2011

Om honger te word

Toe die mens gekies het om homself eerder as God die middelpunt van sy lewe te maak, het die mense se gemeenskap met God asook sy medemens verlore gegaan.  Die gevolg hiervan, is dat ons elkeen ons eie pad loop (Jes 53:6).  Wanneer ek my eie pad lood, i.p.v. God se wil doen, kies ek noodwendig my eie weg bo die van ander.  Die gevolg hiervan is dat onsself in 'n w√™reld van spanning, agterdog, misverstande en stryd bevind. 

Jes 53:6 "Almal van ons het weggedwaal soos 'n klomp skape.  Ons het God se paaie verlaat om ons eie te volg.  En toe het die Here ons almal se skuld en sondes op hom laat neerkom."

No comments:

Post a Comment