Monday, May 23, 2011

Toets vir my grondslag

Ons moet ons medemens toelaat om ons te toets aan die lig en ook bereid wees om vir hom dieselfde te doen.  Die grondslag hiervoor moet uit liefde geskied en die doel daarvan is sodat dit aan ons uitgewys kan word wat nie in die Lig hoort nie.  Ons moet onsself leer ken en ook toelaat dat ons deur ons medemens geken kan word soos ons werklik is met die eerlikheid as basis.

Mat 3:8 "Bewys eerder deur julle voorbeeldige lewe dat julle werklik tot inkeer gekom het." 

No comments:

Post a Comment