Tuesday, May 10, 2011

Wanneer die eie ek weer uitspring

Ek kan sonde ook pleeg wanneer ek stilswyend voorgee.  Sonde maak ons vals, oneg, vol voorgee en verskonings.  Dit kan ook geskied in die vorm van selfbewustheid en terughoudenheid, aangeplakte hartlikheid, basies enigiets met "ek" in.  Wanneer dit gebeur moet ons onsself herinner dat alles aan die kaak gestel word wanneer die lig daarop val (Ef 5:13).  God is die lig van die skepping en by Hom is daar geen duisternis nie.  Hy sal elkeen aan in die lig stel.

1Johannes 1:5  "Dit is dan die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle meedeel:  God dis lig en daar is hoegenaamd geen duisternis in Hom nie."

No comments:

Post a Comment