Thursday, May 12, 2011

Jou grondslag

Om in ware gemeenskap met God en my medemens te wees vereis dat ek 'n openlike lewe met beide sal hê.  Om in die duisternis te wandel daar waar niemand ons sien, bring 'n skeidsmuur tussen ons en God asook ons medemens.  Ons moet dus onderskei tussen in die lig lewe en in die duisternis lewe.  Dit is twee teenoorgesteldes van mekaar wat skeidsmure bou tussen mens en God.  Dit is 'n gewilligheid van die mense om die hele waarheid oor homself te ken en oop te wees vir oortuiging.  Ons gees moet gewillig wees om in nederigheid te staan met die geringste aanduiding of aanmaning van ons gewete.

1 Johannes 1:7 "As ons optrede egter van die lig getuig, leef ons soos Hy wat in die lig is en het ons volledig deel aan mekaar, en die bloed van Jesus, Sy Seun, maak ons skoon van alle sonde."

No comments:

Post a Comment