Thursday, May 19, 2011

My grondslag 3

Soms moet ons onself daaraan herinner dat niks te groot is vir God.  Ons doen ook partykeer onopsetlik sonde en eers nadat ons dit gedoen het, besef ons wat ons gedoen het.  Hy alleen gee vir ons die versekering dat wanneer ons dit bely en na die Fontein van Bloed neem waar dit gereinig word, dit skoon voor Sy aangesig en uit ons hart sal wees.  Dit was ons witter as sneeu en deur in die Lig te bly wandel het ons gemeenskap met God en medemens.

Psalm 37:5 "Vertrou jou lewe toe aan die Here.  Vertrou Hom, en Hy sal vir jou sorg."

No comments:

Post a Comment