Tuesday, May 17, 2011

My grondslag 2

Wanneer ons bewus leef in die Lig, moet ons alles wat Hy aan ons uitwys as sonde bely en afreken daarmee - ophou om dit te doen wat jy bely het en oop en skoon voor Hom te leef.  Deur dit te doen, word ons sonde aan ons openbaar, selfs dit wat jy nooit gedink het eers sonde is nie.  Moenie terugdeins na jou die ou gedragspatroon wat jy vir so lank beoefen het nie.  Volhard in jou nuwe patroon met God en moenie toelaat dat die duiwel jou oortuig om eerder weg te kruip vir jou sonde nie.

1 Johannes 1:7 "As ons optrede egter van die lig getuig, leef ons soos Hy wat in die lig is en het ons volledig deel aan mekaar, en die bloed van Jesus, Sy Seun, maak ons skoon van alle sonde."

No comments:

Post a Comment