Thursday, January 20, 2011

Vertroue

Om absoluut op God te vertroue, sal jy dit ontvang, maar .....

Ons ken almal die gevoel wanneer jou band onklaar is. Jy is instaat as bestuurder om daardie band te ruil, sodoende kan die voertuig weer beweeg.  Die voertuig kan homself nie help om die band te ruil nie, maar jy as bestuurder kan wel.  Jy weet verseker as bestuurder, dat die voertuig verder kan beweeg nadat jy die band geruil het.  Wanneer daardie gevoel jou oorweldig, tree op soos wanneer jou motor se band onklaar is.  Jy is die "voertuig" nou, bid, glo en vertrou dat God jou motor sal herstel.  Die crux is dat jy absoluut moet glo en God vertrou dat Hy dit wat jy gevra het, sal laat gebeur.

Matteus 21:21 "Jesus het geantwoord:  Ek verseker julle dat as julle vas glo en nie twyfel nie, julle nie net dieselfde sal kan doen nie, maar baie meer.  Julle sal selfs vir hierdie berg kan sê:  Mag God jou oplig en in die see gooi en dit sal so gebeur."

Vers 22 bevat die crux:  "Alles wat julle in gebed van God vra, sal julle ontvang, mits julle God daarmee vertrou."

No comments:

Post a Comment