Tuesday, January 25, 2011

Toeter

Die funksionerende toeter van jou voertuig.

Soos 'n voertuig 'n funksionerende toeter het om iemand te waarsku, moet ons mond 'n funksionerende toeter wees vir Jesus.  Ons moet seker maak dat die toeter van ons voertuig met versigtigheid van wat geuiter word gebruik en ons moet nie toet omdat ons 'n oordeel oor iemand anders wil uitspreek nie.  Toet jy Jesus se naam wanneer jou enjin (hart) aangeskakel is en glo jy dat jou toeter jou en ander mense sal red van gevare sodat hulle ook gered kan word?

Romeine 10:9-10 "Want as jy met jou mond bely dat jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.  Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons gered."

No comments:

Post a Comment